In order to interact successfully and get the best performance from our website, we recommend upgrading your browser to a more recent version or using another browser such as Chrome or Firefox.

BAPN: Ni konservu la memoron de Esperanto en Katalunio

La Biblioteko-Arĥivo Petro Nuez (BAPN), en kiu kolektiĝas pli ol cent jaroj de esperanto-historio, bezonas kompletan renovigon. Ĝi bezonas novan bretaron kaj komputilon por katalogi ĝin, antaŭ ol misperdiĝos grava parto de la historio de Esperanto en Katalunio.

0
seconds
130
Patron
7,095€
From 6,000€
Contribute to the project
View project in Català

Ni atingis la unuan sumon, 6.000 eurojn!!
KORAN DANKON al ĉiuj kontribuintoj, mecenatoj kaj diskonigintoj!!
Restas al ni MALMULTAJ HOROJ por atingi 10.000 € kiuj permesos plenumigi la tutan projekton. Ĉu ni kapablos?


Ni konservu la memoron de la kataluna esperantismo
BIBLIOTEKO-ARĤIVO PETRO NUEZ
Ni dignigu pli ol 100 jarojn de Esperanto-historio en Katalunio

La Biblioteko-Arĥivo Petro Nuez ( BAPN ) estas la biblioteko-arĥivo de Kataluna Esperanto-Asocio (KEA), enskribita en la registrejo pri specialigitaj bibliotekoj de la registaro de Katalunio.

La kolekto de la BAPN enhavas pli ol 3000 librojn kaj ankaŭ diversajn revuojn kaj periodaĵojn, pedagogian materialon, kongresafiŝojn kaj la arĥivojn de Kataluna Esperanto-Asocio kaj de la Centro de Esperanto de Sabadell (CES) –sendube la plej aktiva esperanto-centro el Katalunio post la Hispana Enlanda Milito. Ekde ĝia fondiĝo en 1952, CES gastigas la BAPN-n.

La BAPN-kolekto riĉiĝis kun donacoj de novaj elstaraj katalunaj esperantistoj kiaj Petro Nuez, kies nomon honorigas la biblioteko-arĥivo; Delfí Dalmau i Gener, Manel Casanoves i Casals, Frederic Pujulà i Vallès, Jaume Grau i Casas, Ramon Fernández Jurado, Lluís Armadans, Josep Alberich kaj Tomàs Alberich.

Ĉiuj ĉi libroj, eldonaĵoj kaj arĥivaĵoj estas altvaloraj por la historio de la kataluna esperanto-movado, kaj ili bezonas taŭgan kaj dignan ejon. La paso de la tempo kaj la sinksekvaj donitaĵoj igis la nuntempan ejon netaŭga kaj nesufiĉa. Endas, do, adapti spacon en la sidejo de Kataluna Esperanto-Asocio, kiu estas samtempe la sidejo de la Centro de Esperanto de Sabadell, por protekti tiun heredaĵon, per starigo de bretaro laŭnorma. Samtempe, dum la transportado, estas necese klasifiki kaj katalogi la librojn, la revuojn kaj la dokumentojn, por faciligi la konsultadon kaj samtempe konservi ĉion ĉi kiel eble plej taŭge por biblioteka kaj arĥiva kolekto.

Nek Centro de Esperanto de Sabadell nek Kataluna Esperanto-Asocio havas financajn rimedojn por investi en tiu infrastrukturo. Kataluna Esperanto-Asocio prenis la taskon kunordigi kaj garantii tiun projekton kiu permesos, ke la BAPN iĝu ejo, en kiu la BAPN-kolekto bone konserviĝu kaj en kiu ĝi estu konsultebla per la fakuloj pri la kataluna esperantismo, kaj alirebla al ĉiuj homoj interesiĝintaj pri la esperanto-movado.

estat actual de la BAPN
estat actual de la BAPN

Aktuala stato de la BAPN

Tiel do, por la unua fojo, ni prezentas projekton al VERKAMI por atingi kaj kolekti la bezonatan monon, por realigi la novan BAPN-n. Krome, estas la unua fojo ke VERKAMI, —kies nomo estas esperanta neologismo kreita el la vortoj verko kaj ami— lanĉas projekton en la internacia lingvo Esperanto, cele al serĉado de internaciaj mecenatoj.

Ni ne permesu, ke la esperantista heredaĵo de Katalunio difektiĝu! Kunlaboru kun la renovigo de la Biblioteko-Arĥivo Petro Nuez! BAPNU!


Koran dankon!


Kion ni faros per viaj donacoj

Se ni sukcesas atingi 6000 eŭrojn, en la unua fazo de la projekto, per viaj donacoj ni aĉetojs kvar bretarojn BBL shelving systems for libraries kaj ni pretigos la plankon de la ejo. Bv. ankaŭ konsideri, ke parto de la donacoj utilos al esencaj elspezoj de la projekto kiel bankokostoj, taksoj kaj 5%-a komisio al Verkami.

Prestatgeries
Prestatgeries

Se ni sukcesas plenumi tiun unuan fazon kaj ni atingas pli da mono, tio permesus al ni lanĉi duan fazon (4000-eŭran) por aĉeti pliajn bretarojn (ideale ni devus entute aĉeti ses), kaj tablon kaj novajn seĝojn por uzantoj de la biblioteko-arĥivo. Ni ankaŭ aĉetos komputilon kaj la bezonatan programaron por katalogi la BAPN-n, kiu integriĝos estonte en la ĝerma monda katalogo de esperanto-bibliotekoj. Se ni atingus pli da mono, ni povus aĉeti materialon por plibonigi la konservadon de la arĥivo, t.e. ingoj, dosierujojn, rebindado de kelkaj malnovaj libroj, ktp.

Prestatgeries2
Prestatgeries2


Pri la rekompencoj

Atentu asocioj kaj kluboj, vi ankaŭ povas kunlabori kun la BAPN: atingu tri
pakaĵoj da biero Zamenhof por festi kiun ajn daton aŭ okazigu folk-balon en Esperanto kun la grupo Kaj Tiel Plu!

Ĉi tie vi povas trovi la gustuman noticon de la bieroj de Cervezas Speranto!

Biero
Biero

Bv. kalkuli ke, en kelkaj okazoj, la sendokostojn ne inkluzivas la rekompencoj (bedaŭrinde estis tute neeble). En tiuj okazoj, ni sendus la rekompencojn kontraŭ la kosto de la sendokostoj kien ajn. Estas ankaŭ la ebleco, ke vi venas preni vian rekompencon en la sidejon de KEA en Sabadell (c. Papa Pius XI, 130) kaj tiel vi eĉ profitus la okazon viziti la estontan BAPN!

EtaPrinco
EtaPrinco

La sendokostoj estos inkluzivitaj en la rekompenco kiam ni sendos ĝin al Eŭropa Unio, krom la sendo de la bieroj Speranto nur inkluzivita kiam ni sendos ilin al Hispanio (krom Kanariaj insuloj).

proverbaro
proverbaro

Konsciu, ke la libro Petit refranyer català-esperanto. Malgranda proverbaro kataluna-Esperanto de Pedro M. Martín Burutxaga estas novaĵo ĵus publikiĝinta. Estu vi unu el la unuaj posedantoj!

llibres
llibres

samarreta
samarreta

Se vi elektis libron en la kataluna, vi povas elekti inter: Els esperantistes catalans (H. Alòs) aŭ Zamenhof: autor de l'esperanto (M. Boulton).

Se vi elektis libron en Esperanto, vi povas elekti inter:
- La Eta princo (A. de Saint-Exupéry)
- Tinĉjo en Tibeto (Hergé)
- La krabo kun oraj pinĉiloj (Hergé)
- Asteriks’ la Gaŭlo (Goscinny/Uderzo)
- Curs d'Esperanto (Zagreba metodo) kun Diccionari Essencial Esperanto-Català

Si vi elektis KD-n de Kaj Tiel Plu, vi povas elekti inter: Surplacen venu viPlaĉas al mi

KTP
KTP

Por la koncerto-balo de Kaj Tiel Plu, vi devas konscii ke la rekompenco ne inkluzivas la sonsistemajn elspezojn nek la vojaĝkostojn de la grupo, kaze, ke la evento okazos ekster Katalunio.

kajtielplu
kajtielplu

Kaj Tiel Plu. Foto de Sjoerd Bosga

Ĉi tie vi povas vidi la diversajn modelojn de t-ĉemizoj de tutmonde.org.

Samarretes
Samarretes

Ĉi tie vi povas aŭskulti la bandon Kaj Tiel Plu.
Ĉi tie vi povas informiĝi pri la Muzeo de Esperanto de Subirats
Ĉi tie vi povas informiĝi pri la Biblioteko Ramon Molera de Moià.
Ĉi tie kaj Ĉi tie vi povas informiĝi pri la biero Zamenhof produktata de la arta bierkompanio Speranto.
Ĉi tie vi povas trovi informojn pri niaj perataj internaciaj revuoj danke al la Peradservo de Kataluna Esperanto-Asocio.
Ĉi tie vi povas scii pli pri Poŝamiko.
Ĉi tie vi povas informiĝi pri Altres Barcelones (aliaj barcelonoj) kaj pri la gvidataj vizitoj en Barcelono fare de la historiisto Dani Cortijo.


Honora mecenato

Se vi deziras fariĝi honora mecenato de la Biblioteko-Arĥivo Petro Nuez, vi devas scii, ke ni kreis du specialajn rekompencojn por tiu okazo:

 1. Patroni salonon de la venontaj dek Katalunaj Kongresoj de Esperanto. En la katalunaj kongresoj oni nomigas la salonojn kie okazas prelegoj kaj ceteraj aranĝoj, vi povos nomigi unu el tiu salonoj.

 2. Ricevi faksimilon (limigita eldono) de manskribita letero de D-ro Zamenhof. Ĝi estas la plej valora dokumento de la BAPN pro ties malnovo kaj signifo: temas pri letero mane skribita de L.L. Zamenhof al la urbestro de Sabadell, per kiu li dankas la inaŭguron de la avenuo Zamenhof, la unua zamstrato de la mondo.


Antaŭvidita kalendaro

Se ni atingos la monon januare de 2015, februare ni aĉetos la bretarojn kaj ekprilaboros la renovigon de la ejo. Ni laboregos dum unu monato por inaŭguri la BAPN-n dum la 23a de aprilo de 2015, okaze de la librotago.

Paradeta9N
Paradeta9N

Kompreneble, la katalogigo estos pli malrapida afero. Ĝi komencos kiam la volontulaj arĥivistoj de la BAPN havos la bezonatan ilaron. Ni esperas, ke dum la dua trimonato de 2015 ni povos enretigi la unuajn provojn de la reta katalogo de la BAPN.


+ Informoj

Se vi deziras pliajn informojn pri la projekto kaj pri ni, bonvolu viziti nian retejon Esperanto.cat.
Kaj nian paĝon de Facebook

FAQ

There are none published yet.

Do you have any other queries or questions?

2 comentarios

If you are already a sponsor, please Log in to comment.

 • Kataluna Esperanto-Asocio (KEA)

  Kataluna Esperanto-Asocio (KEA)
  Author

  almost 4 years

  Ni pardonpetas, vi pravas. Dankon, tamen.

 • ruben&seiji

  ruben&seiji

  almost 4 years

  La venontan fojon, bonvolu NE kampanji en Januaro: ekonomie, ne estas la plej taŭga monato por plimultaj poŝoj. Mi mem estus kontribuinta pli da mono, se kristnaskaj elspezoj kaj januaraj rabat-aĉetoj ne malebligus.

#05 / BAPN: primeres fotos, jornada de treball i inauguració / BAPN: unuaj fotoj, labortago kaj inaŭgura dato

Benvolgudes, benvolguts,

Durant tot aquest temps de silenci, hem anat treballant, i gràcies a les aportacions de tothom, ja tenim la sala amb més de 50 metres linials d’estanteries a punt per posar-hi tot el material de la Biblioteca-Arxiu Petro Nuez (BAPN). Adjuntem algunes fotos per tal que veieu com està quedant.

6 de juny: jornada de treball en equip

La feina més important, ara per ara, és portar tot el material del soterrani a les noves instal·lacions. Per això fem una crida a una jornada de treball en equip, en la que farem una cadena humana ben coordinada. Hem quedat el 6 de juny que ve a les 17h00 per posar-nos mans a l’obra al local del carrer Papa Pius XI, 130 de Sabadell. Com més serem, més feina farem i també més fraternitat.

4 de juliol: inauguració de les instal·lacions de la BAPN

read more

#04 / Ajornem l'inauguració

Benvolguts mecenes, D'entrada, disculpeu el silenci: hem estat molt enfeinats amb tot d'activitats i tot esperant que els treballs d'adequació a la Biblioteca-Arxiu Petro Nuez avancin,.... però malauradament no va tant ràpid com havíem previst!

Per això ens veiem obligats a endarrerir la inauguració oficial. Quedem, doncs, a principis de juny, per trobar-nos i celebrar plegats l'èxit final del projecte. Serà en ocasió del 4 de juny, la Diada de l'Associacionisme Cultural, quan la BAPN us obrirà les portes de bat a bat, podreu recollir les recompenses i brindar amb la copa de cava.

Feliç diada de Sant Jordi!

PD: i no us oblideu de mirar l'agenda a www.esperanto.cat

#03 / BAPN: Segona fase en marxa / dua fazo iras

El 21 de febrer passat es va presentar a l’assemblea de l’Associació Catalana d’Esperanto, reunida a l’Espai Vilaweb, la campanya de remodelació de la Biblioteca-Arxiu Petro Nuez (BAPN), a la qual generosament hi has participat. Ja han començat les obres al local i l’empresa de les prestatgeries diuen que ens les lliuraran a finals d’aquest mes de març.

Per tant, si tot va bé, el dia de Sant Jordi per la tarda farem la inauguració. Hi estàs convidat i, a part d’una copeta de cava, rebràs la recompensa que vas triar a l’hora de fer el donatiu. Si no poguessis venir t’ho enviaríem per correu.

Mentrestant llancem la segona fase de la campanya per arribar fins als 10. 000 euros i poder arribar a tenir una biblioteca-arxiu amb sis prestatgeries, una taula i una cadira noves, i el material informàtic necessari per a… read more

#02 / Moltes gràcies / Koran dankon!

Ho hem aconseguit! Això és una victòria col·lectiva!

Amb l'ajuda de tothom hem aconseguit acomplir la primera fase del projecte i gairebé fins i tot la segona! Moltes gràcies a tothom pels donatius, per ajudar-nos a fer campanya i sobretot per creure en un projecte que estimem.

Ben aviat ens posarem en contacte amb tots els mecenes per demanar-vos el nom que voleu que aparegui a la placa d'agraïment de la biblioteca i per l'enviament de les recompenses.

Si tot va com és previst, inaugurarem la Biblioteca-Arxiu Petro Nuez per Sant Jordi. Durant la inauguració no només et donarem una copa de cava si no una forta abraçada celebrant que hem fet possible un somni.


Ni sukcesis! Jen kolektiva venko!

Danke al la helpo de ĉiuj, ni plenumis la unuan fazon de la projekto, kaj eĉ preskaŭ la duan! Koran dankon al ĉiuj pro viaj donacoj, pro via disvastigo kaj ĉefe pro via kredo en tiu projekto kiun ni amas.

read more

#01 / Comencem bé / Ni bone komencas

Dilluns passat, 15 de desembre, vam celebrar la 127a Diada de l’esperanto. A la llibreria Documenta hi vam presentar la darrera novetat editorial d’Esperanto*Cat, el Petit refranyer català-esperanto de Pedro M. Martín Burutxaga. A part de l’autor, va presentar l’obra el paremiòleg i prologuista de l’obra, Víctor Pàmies.

Durant l’acte vam recordar el poeta Gabriel Mora i Arana, que ens va deixar el 25 de novembre passat, i vam presentar aquest projecte de Verkami: BAPN, preservem la memòria de l’esperantisme català.

Estem força contents de com ha començat la campanya, pel nombre de donatius i per la difusió que se n’està fent, tant a nivell nacional com internacional. El projecte és destacat al web de l’ICUB, i a Vilaweb.

Però “no podem dir blat fins que no sigui al sac i ben lligat”, i fins a mitjan de gener no sabrem si podrem salvar la Biblioteca-Arxiu Petro Nuez (BAPN). Doneu-nos un cop de mà.

Moltes gràcies!


read more

10€
27 patrons

(A) Via nomo kiel mecenato sur ŝildo en muro de la BAPN

20€
11 patrons

(B) Visita al Museu d'Esperanto de Subirats i/o a la Biblioteca R. Molera de Moià
+ copa de cava a la festa d'inauguració de la BAPN
+ inscripció com a mecenes en una placa a la BAPN

25€
21 patrons

(C1) T-cxemizo esperanto.cat o tutmonde.org
+ glaso da sxaumvino je inaùgura festo cxe BAPN
+ inscripció com a mecenes en una placa a la BAPN

25€
4 patrons

(C2) 1 llibre en català
+ copa de cava a la festa d'inauguració de la BAPN
+ inscripció com a mecenes en una placa a la BAPN

30€
8 patrons

(D1) La NOVETAT editorial de KEA: Petit refranyer català-esperanto (P. Martín Burutxaga)
+ copa de cava a la festa d'inauguració de la BAPN
+ inscripció com a mecenes en una placa de la BAPN

30€
10 patrons

(D2) 1 llibre en esperanto (veure detall)
+ copa de cava a la festa d'inauguració de la BAPN
+ inscripció com a mecenes en una placa a la BAPN

30€
13 patrons

(D3) 1 CD en esperanto de Kaj Tiel Plu (veure detall)
+ copa de cava a la festa d'inauguració de la BAPN
+ inscripció com a mecenes en una placa de la BAPN

50€
2 patrons

(E1) Curs d'esperanto (BCN o Sabadell)
+ copa de cava a la festa d'inauguració
+ inscripció com a mecenes en una placa a la BAPN

50€
45 left (of 50)

(E2) Partopreno en privata inaŭgura vespermanĝo en Sabadell
+ vizito al la Muzeo de Esperanto de Subirats kaŭ al la Biblioteko R. Molera de Moià
+ pokalo da ŝaŭmvino dum la inaŭgura festo de la BAPN
+ via nomo kiel mecenato sur ŝildo en muro de la BAPN

50€
2 patrons

(E3) Quota anual de soci de KEA (membre nou)
+ copa de cava a la festa d'inauguració de la BAPN
+ inscripció com a mecenes en una placa a la BAPN

75€
2 patrons

(F1) Abono al revuo Beletra AlmanakoKontakto tra la Peradservo de KEA
+ vizito al la Muzeo de Esperanto de Subirats kaŭ al la Biblioteko R. Molera de Moià
+ pokalo da ŝaŭmvino dum la inaŭgura festo de la BAPN
+ via nomo kiel mecenato sur ŝildo en muro de la BAPN

75€
0 patrons

(F2) El diccionari Poŝamiko
+ curs d'esperanto (BCN o Sabadell) (1 trimestre)
+ 1 llibre en esperanto/novetat/CD KTP
+ copa de cava a la festa d'inauguració de la BAPN
+ Inscripció com a mecenes en una placa a la BAPN

75€
2 patrons

(F3) Skatolo da bieroj "Speranto" (12 trionlitroj)
+ vizito al la Muzeo de Esperanto de Subirats aŭ al la Biblioteko R. Molera de Moià
+ pokalo da ŝaŭmvino dum la inaŭgura festo de la BAPN
+ via nomo kiel mecenato sur ŝildo en muro de la BAPN

100€
44 left (of 50)

(G1) = sopar d'inauguració a Sabadell
+ 1 llibre en esperanto/novetat/CD KTP
+ copa de cava a la festa d'inauguració de la BAPN
+ Inscripció com a mecenes en una placa a la BAPN

100€
3 patrons

(G2) Naŭmonata kurso de Esperanto (Barcelono aŭ Sabadell) aŭ aliĝkotizo al 2015a Kataluna Kongreso de Esperanto
+ vizito al la Muzeo de Esperanto de Subirats kaŭ al la Biblioteko R. Molera de Moià
+ pokalo da ŝaŭmvino dum la inaŭgura festo de la BAPN
+ via nomo kiel mecenato sur ŝildo en muro de la BAPN

100€
2 left (of 10)

(G3) Speciala vizito al Barcelono profesie gvidata en Esperanto de Altres Barcelones: Itinero la esperantista Barcelono
+ vizito al la Muzeo de Esperanto de Subirats kaŭ al la Biblioteko R. Molera de Moià
+ pokalo da ŝaŭmvino dum la inaŭgura festo de la BAPN
+ via nomo kiel mecenato sur ŝildo en muro de la BAPN

150€
20 left (of 20)

(H1)
Sopar d'inauguració a Sabadell (x 2)
+ NOVETAT: Petit refranyer català-esperanto (P.Martín Burutxaga)
+ copa de cava a la festa d'inauguració de la BAPN
+ inscripció com a mecenes en una placa a la BAPN

150€
0 patrons

(H2) Abono al la revuo Monato tra la Peradservo de KEA
+ vizito al la Muzeo de Esperanto de Subirats kaŭ al la Biblioteko R. Molera de Moià
+ pokalo da ŝaŭmvino dum la inaŭgura festo de la BAPN
+ via nomo kiel mecenato sur ŝildo en muro de la BAPN

150€
0 patrons

(H3) Naŭmonata kurso de Esperanto (Barcelono aŭ Sabadell) aŭ aliĝkotizo al la 2015a Kataluna Kongreso de Esperanto
+ jarkotizo de KEA (por novaj membroj)
+ vizito al la Muzeo de Esperanto de Subirats kaŭ al la Biblioteko R. Molera de Moià
+ pokalo da ŝaŭmvino dum la inaŭgura festo de la BAPN
+ via nomo kiel mecenato sur ŝildo en muro de la BAPN

200€
19 left (of 20)

(I1) Inaŭgura vespermanĝo en Sabadell
+ NOVAĴO Malgranda proverbaro kataluna-Esperanto (P.Martín Burutxaga)
+ libro en Esperanto (vidu detalojn)
+ vizito al la Muzeo de Esperanto de Subirats kaŭ al la Biblioteko R. Molera de Moià
+ pokalo da ŝaŭmvino dum la inaŭgura festo de la BAPN
+ via nomo kiel mecenato sur ŝildo en muro de la BAPN

200€
2 patrons

(I2) SPECIALE POR GRUPOJ KAJ ASOCIOJ: 3 skatoloj da boteloj de biero “Speranto” (12 trionlitroj x 3)
+ nomo de la asocio en speciala honora ŝildo individua en la BAPN

250€
20 left (of 20)

K = A + B + allotjament cap de setmana a BCN en Pasporta Servo (1 persona)

500€
18 left (of 20)

L = A + B + allotjament 1 cap de setmana a BCN en Pasporta Servo (2 persones) o 1 setmana (1 persona)

1,000€
10 left (of 10)

(L) SPECIALE POR GRUPOJ KAJ ASOCIOJ: Koncerto-balo de Kaj Tiel Plu (vidu kondiĉojn)
+ nomo de la asocio en speciala honora ŝildo individua en la BAPN

1,000€
9 left (of 10)

(M) HONORA MECENATO: Inaŭgura vespermanĝo en Sabadell (2 personoj)
+ faksimilo de manskribita letero de D-ro Zamenhof (vidu klarigon)
+ via nomo en speciala honora ŝildo individua en la BAPN
+ atestilo de Honora Mecenato
+ invito al la Katalunaj Kongresoj de Esperanto dum 10 jaroj
+ elekto de la nomo de salono de tiuj kongresoj (vidu klarigon)
+ NOVAĴO Malgranda proverbaro kataluna-Esperanto (P. Martín Burutxaga)
+ vizito al la Muzeo de Esperanto de Subirats kaŭ al la Biblioteko R. Molera de Moià
+ pokalo da ŝaŭmvino dum la inaŭgura festo de la BAPN
+ via nomo kiel mecenato sur ŝildo en muro de la BAPN

Cookies help us to offer our services. Continuing to browse entails acceptance of their use.