❗️ In order to use Verkami you must do it from another browser. Install or enter from: Microsoft Edge, Chrome or Firefox. Microsoft has stopped updating the Internet Explorer browser you are using and it is no longer compatible with most websites.

ASTRONOMIA TÀCTIL

Es un projecte de l'Observatori Astronòmic de Castelltallat amb un objectiu molt clar, divulgar l'Astronomia a les persones que pateixen deficiències visuals greus, un col·lectiu que te vedat l’accés a aquesta ciència ja que el seu principal atractiu és visual. Amb l'assessorament de la ONCE.

Toni Guntin

A project of

Created in

0
seconds
28
Pledges
1.775€
From 8.000€
Contribute to the project

Choose your reward

[ir a CASTELLANO] L’Observatori Astronòmic de Castelltallat, va néixer a rel dels ajuts que la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, van atorgar a l'Associació Turística Serra de Castelltallat en compensació per als devastadors incendis que els anys 1994 i 1998 van afectar greument la zona... l'Observatori nasqué sota una premissa:"SI NO POTS MIRAR LA TERRA, ALÇA LA VISTA AL CEL"Conscients dels motius que ens van donar forma, l'OAC es una entitat dedicada de ple a la divulgació de l’astronomia. I en el intent d’apropar aquesta ciència al màxim nombre de persones possible, s'ha proposat acostar-la a un públic que d'entrada hi te l'accés vedat, les persones amb ceguesa, o amb deficiències visuals greus, i diem que el té vedat perquè el seu principal atractiu és visual.Per això vàrem pensar el projecte ASTRONOMIA TÀCTIL. Un projecte que volem portar a terme a través de VERKAMI, aquesta vegada amb una nova premissa:"SI VENS A MIRAR EL CEL, ALGU AMB CEGUESA EL PODRÀ TOCAR"En aquest projecte, les persones afectades podran conèixer l'Univers a partir de cinc experiències diferents:    Localitza el lloc on ets.    Experimenta les proporcions Universals.    Acostat al mes proper... la Lluna, els planetes.    Acostat al mes llunyà... les galàxies, les nebuloses, els cúmuls d'estels.    Respira i escolta la Cúpula i el seu telescopi. PROCÉS ARTESANALL'artista i naturalista Jordi Girbén, especialista en la creació de petites sèries a partir de motlles artesanals, és l'encarregat de donar forma a les imatges tàctils que son les principals protagonistes d’aquesta activitat. Creant els originals en relleu, i a partir de les imatges planes que ens arriben de l'espai, elaborats d'una forma totalment artesana, per desprès proporcionar a les planxes plàstiques la forma desitjada a través d'una tècnica especifica, anomenada "termoformat".Part de l'edició dels exemplars tàctils, com és l'escriptura en braille, s'efectuarà als tallers de la ONCE.PER QUE 8.000 €El cost total d'ASTRONOMIA TÀCTIL es de gairebé el doble del que demanem aquí.Aquest projecte va estar iniciat l'any 2009, després de rebre una subvenció del departament de Benestar Social de la Diputació de Barcelona, que en aquell moment es corresponia amb gairebé la meitat del pressupost inicial que vàrem calcular.Desprès vàrem comptar amb el recolzament de la ONCE en un sentit d’assessorament tècnic, i també amb el seu compromís d'aportar el públic necessari en quan el projecte estigui enllestit. El procés de "testat" de les primeres peces que varen sortir del taller d'en Jordi Girbén, per part d’integrants de la ONCE, el varen anar complicant alhora que completant, les seves indicacions de com adaptar l'espai que tenim destinat per a l'activitat, noves idees d'ampliació, etc. l'han anat encarint fins arribar al pressupost actual, ajustat a la realitat i a les aspiracions que tenim per aquest col·lectiu.L’Institut d’Estudis Cartogràfics de Catalunya també s'ha compromès a proporcionar plànols en relleu que ens seran útils per a ubicar als visitants.PER QUE VERKAMIActualment el projecte ASTRONOMIA TÀCIL resta aturat, degut a la forta davallada que han patit les subvencions i els ajuts institucionals a conseqüència de les retallades, donada la situació econòmica actual... que tots coneixem.Ara l’OAC s’ha proposat enllestir-lo mitjançant el crowdfunding com a alternativa, confiem en que amb el gest solidari de tots i cada un de vosaltres el podrem fer realitat.LES RECOMPENSESAquest projecte no va destinat al públic en general com es el teatre, ni tampoc és un projecte que esdevingui quelcom material com pot ser un disc o un llibre que puguem enviar-vos acabat i dedicat, o per mp3.Les recompenses que hem pensat a canvi del vostre ajut, no son més que l'import del que pugueu aportar, transformat en el seu valor real traduït en el que més i millor sabem fer, la DIVULGACIÓ DE L'ASTRONOMIA, si aporteu diners a aquest projecte, estareu alhora comprant per anticipat una o varies entrades per a regalar als vostres éssers estimats ara que s'acosta Nadal, o per assistir a una de qualsevol de les modalitats de sessions divulgatives que oferim normalment, (podeu consultar els preus i els continguts de les nostres sessions, així com el que impliquen els conceptes "Mirant el Sol", "Bateig del Cel", "Lloguer de l'Observatori", etc. al nostre Web)... altres, evidentment les de major quantia, estan amenitzades amb sopars a Cal Miliu de Rajadell, estades de cap de setmana a Les Corts de Biosca, la Casa Sant Andreu, o a Cal Prat Barrina per a grups o famílies de 5 persones, o a la meravellosa masia El Mas, per a catorze persones... totes elles molt a prop de l'Observatori.No cal dir que totes amb el nostre agraïment per escrit, i en braille, naturalment.Hem procurat ajustar-les al màxim, i per a tot tipus de grups, famílies, empreses, etc., malgrat això, si trobeu que no n'hi ha cap que estigui dins les vostres expectatives, podeu parlar amb nosaltres, i de ben segur que trobarem els ajustos necessaris per fer-la del vostre grat.Es senzill... visitar l'Observatori i descobrir els misteris de l'Univers, per que després una persona amb ceguesa el pugui tocar... moltes gràcies per la vostra col·laboració!Toni Guntin.PD: Teniu informació molt més detallada del projecte i el seu estat actual, al blog que Verkami ha posat a disposició d'aquest projecte.

CASTELLANO

El  Observatorio

Astronómico de Castelltallat, nació a raíz de las ayudas que la Diputación de Barcelona y la Generalitat de Cataluña, otorgaron a la Asociación

Turística Serra de Castelltallat en compensación por los devastadores incendios que en los años 1994 y 1998 afectaron gravemente a la zona ... el Observatorio nació bajo una premisa:"SI NO PUEDES MIRAR LA TIERRA, ALZA LA VISTA AL CIELO"Conscientes de los motivos que nos dieron forma, la OAC es una entidad plenamente dedicada a la divulgación de la astronomía. Y en el intento de acercar esta ciencia al máximo número de personas posible, se ha propuesto acercar a un público que de entrada tiene su acceso vedado, las personas con ceguera o con deficiencias visuales graves, y decimos que lo tiene vedado porque su principal atractivo visual.Por eso pensamos el proyecto ASTRONOMIA TACTIL. Un proyecto que queremos llevar a cabo a través de VERKAMI, esta vez con una nueva premisa:"SI VIENES A MIRAR EL CIELO, ALGUIEN CON CEGUERA LO PODRÁ TOCAR"En este proyecto, las personas afectadas podrán conocer el Universo a partir de cinco experiencias distintas:    Localiza el lugar donde estás.    Experimenta las proporciones Universales.    Acércate a lo más próximo... la Luna, los planetas.    Acércate a lo más lejano... las galaxias, las nebulosas, los cúmulos de estrellas.    Respira y escucha la Cúpula y su telescopio. PROCESO ARTESANAL.El artista y naturalista Jordi

Girbén, especialista en la creación de pequeñas series a partir de moldes artesanales, es el encargado de dar forma a las imágenes táctiles que son las principales protagonistas de esta actividad. Creando los originales en relieve a partir de las imágenes planas que nos llegan del espacio, elaborados de una forma totalmente artesanal, para después proporcionar a las planchas plásticas la forma deseada a través de una técnica específica, denominada "termoformado" .Parte de la edición de los ejemplares táctiles, como es la escritura en braille, se efectuará en los talleres de la ONCE.POR QUE € 8.000El coste total de ASTRONOMÍA TÁCTIL es de casi el doble de lo que pedimos aquí.Este proyecto se inició en el año 2009, tras recibir una subvención del departamento de Bienestar Social de la Diputación de Barcelona, ​​que en aquel momento se correspondía con casi la mitad del presupuesto inicial que calculamos.Posteriormente pudimos contar con el apoyo de la ONCE en cuanto al asesoramiento técnico, y el compromiso por su parte de aportar el público necesario en cuanto el proyecto esté terminado. El proceso de "testado" de las primeras piezas que salieron del taller de Jordi Girbén, por parte de integrantes de la ONCE, lo fueron complicando a la vez que completando, sus indicaciones de cómo adaptar el espacio que tenemos destinado para la actividad, nuevas ideas de ampliación, etc. lo han ido encareciendo hasta llegar al presupuesto actual, ajustado a la realidad ya las aspiraciones que tenemos para este colectivo.El Instituto de Estudios Cartográficos de Cataluña también se comprometió a proporcionar los planos en relieve que nos serán útiles para ubicar a los visitantes.POR QUE VERKAMIActualmente el proyecto ASTRONOMÍA TÀCIL esta parado, debido a la fuerte caída que han sufrido las subvenciones y las ayudas institucionales a consecuencia de los recortes, dada la situación económica actual ... que todos conocemos.Ahora el OAC se ha propuesto terminarlo mediante el crowdfunding como alternativa, confiamos en que con el gesto solidario de todos y cada uno de vosotros lo podremos hacer realidad.LAS RECOMPENSASEste proyecto no va destinado al público en general como es el teatro, ni tampoco es un proyecto que se convierta en algo material como puede ser un disco o un libro que podamos enviar terminado y dedicado, o por mp3.Las recompensas que hemos pensado a cambio de vuestra ayuda, no son más que el importe de lo que podáis aportar, transformado en su valor real en lo que más y mejor sabemos hacer, la DIVULGACIÓN DE LA ASTRONOMÍA, al aportar dinero a este proyecto, estaréis a la vez comprando por anticipado una o varias entradas para regalar a vuestros seres más queridos, ahora que se acerca la Navidad, o para asistir a una, de cualesquiera de las modalidades de las sesiones divulgativas que ofrecemos normalmente, (podéis consultar los precios y los contenidos de nuestras sesiones , así como lo que implican los conceptos "Mirando el Sol", "Bautizo del Cielo", "Alquiler del Observatorio", etc. en nuestra Web) ... otros, evidentemente las de mayor cuantía, están amenizadas con cenas en Cal Miliu
de Rajadell, estancias de fin de semana en Les Corts de

Biosca, la Casa Sant Andreu, o Cal Prat Barrina, con capacidad para cinc personas, o a la maravillosa masía El Mas para catorce personas… todas ellas muy cerca del Observatorio.Por supuesto, todas con nuestro agradecimiento por escrito, y en braille, naturalmente.Hemos procurado ajustar al máximo, y para todo tipo de grupos, familias, empresas, etc., sin embargo, si veis que no hay ninguna que esté dentro vuestras expectativas, podeis hablar con nosotros, y  encontraremos los ajustes necesarios para hacerla de vuestro agrado.Es sencillo... visitar el Observatorio y descubrir los misterios del Universo, para que luego alguien con ceguera lo pueda tocar... muchas gracias por vuestra colaboración!Toni Guntin.PD: Tenéis información mucho más detallada del proyecto y su estado actual, el blog que Verkami ha puesto a disposición de este proyecto.astronomia tactil astronomía tàctil astronomia tàctil Astronomia ASTRONOMIA TACTIL Tàctil Astronomia Tactil Astronomia tactil ASTRONOMIA TACTIL

FAQ

There are none published yet.

Do you have any other queries or questions?

0 comments

If you are already a sponsor, please Log in to comment.

#06 / El Periodico, 25 setembre 2009Entrevista a rel del primer concert de l’Ecliptica, un altre projecte de l’Observatori Astronòmic de Castelltallat, els músics que hi van participar, Santiago Latorre i Nikka, han composat càpsules sonores per l’Astronomia tàctil.


#05 / Regió7 17 juliol 09Els primers models de l’Astronomia tàctil estaven basats amb el cel estelat, com si fos un planistel... va ser a rel del “testat” que es va fer a la ONCE, quan es va arribar a la idea de reproduir objectes concrets, com galàxies, nebuloses, etc.#04 / DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT

Les visites previstes en aquesta activitat es duran a terme en cinc àmbits, es a dir, en cinc experiències diferents:

LOCALITZACIÓ DEL LLOC ON ES DESENVOLUPA L’ACTIVITAT, On el visitant podrà identificar un plànol de Catalunya en relleu amb la situació exacte de Castelltallat, un plànol de la Serra de Castelltallat en relleu amb la situació exacte de l’Observatori, i una maqueta tàctil del turó on està ubicat l’Observatori i el seu entorn.

RECONEIXEMENT DE LES PROPORCIONS UNIVERSALS, On els visitants podran experimentar les distintes proporcions entre el Sol i els seus planetes, i el Sol vers altres estels de la nostra Galàxia.ACOSTAMENT AL “CEL PROFUND” ELS OBJECTES ESTEL·LARS MÉS LLUNYANS DE L’UNIVERS, On el visitant podrà identificar els objectes que expliquen la mort i el naixement de les estrelles, i els objectes que estan en les profunditats de l’Univers visible.

ACOSTAMENT AL “SISTEMA SOLAR” ELS OBJECTES PROPERS DEL CELread more

#03 / DESCRIPCIÓ DELS CONTINGUTS


Lamines tàctils de Cel Profund.

 • Lamina en blanc: (El fosc Universal).
 • El firmament ple d’estels: (La nostre percepció de Univers)
 • M 57: nebulosa de l’anell (L'inici de la mort d’un estel).
 • M 42: nebulosa d'Orió (El lloc on nèixen els estels)
 • M 45 cumol obert de Les Pleiades (Estels joves).
 • M 13: cumol globular d’Hèrcules (objectes galàctics).
 • M 51: (Un inmens remolí d'estels).
 • La Via Làctia, (la situació del nostre Sol dins la Galàxia).

Lamines tàctils de Planetària.

 • Mercuri: d’aspecte rugós, ple de cràters com la nostra Lluna.
 • Venus: llis, amb petites “betes” a mode de núvols per tot el planeta.
 • La Terra: amb mars llisos i continents rugosos.
 • Mart: amb una representació del Mons Olimpus i el Valle Marineris.
 • Jupiter: amb “betes” a mode de núvols i una representació de la Taca Vermella.
 • Saturn: llis, amb els anells prominents al seu entorn.
 • Urà: llis, amb els anells fins i en sentit vertical .
 • Neptú:read more

#02 / ESPAIS

L’Observatori compta amb una sala totalment adaptada, situada a la Rectoria (centre d’interpretació del complex), amb una sala d’actes, amb aforament per a 40 persones, que és on es realitzaran les activitats del projecte.

Malgrat això, i sota les indicacions de la ONCE, en el cas de les sessions d’Astronomia tàctil, no es realitzaran visites amb més de 10 persones, donada l’atenció especial que necessiten els afectats per ceguesa o deficiències visuals greus.

També disposa d’una amplia sala d’exposicions, que es on es realitzaran la resta d’activitats proposades en aquest projecte.

#01 / EL QUE ESTA FET, I EL QUE MANCA PER FER

Del global del projecte ASTRONOMIA TÀCTIL, esta fet:
 • Un Sol inflable de 1,5 metres de diàmetre i la resta de planetes a escala.
 • Una maqueta del primer llibre tàctil, que inclou els originals per a després reproduir en lamines de “termoformat” de vuit objectes de cel profund (nebuloses, cumols oberts, cumols globulars, galàxies, etc.).


Esta cedit per l’Institut d’Estudis Cartogràfics de Catalunya:

 • Un plànol de Catalunya en relleu.


I manca per fer:

 • Un plànol de la Serra de Castelltallat en relleu.
 • La maqueta del Observatori i el seu entorn.
 • Els originals en relleu dels planetes.
 • L’edició de 10 unitats, de cada un dels quaderns tàctils, de Cel profund i de planetària.
 • La compra de mobiliari i la senyalització en braille.
 • L’adequació dels espais de la Rectoria, destinats a desenvolupar l’activitat per acollir visites amb deficiències visuals.
We use our own cookies to provide website functionality and third party cookies to analyze traffic and serve targeted advertisements based on your surfing habits. You can accept all cookies by clicking “Accept” or obtain more information and set your preferences here.