❗️ In order to use Verkami you must do it from another browser. Install or enter from: Microsoft Edge, Chrome or Firefox. Microsoft has stopped updating the Internet Explorer browser you are using and it is no longer compatible with most websites.

🎉 We celebrate a decade of Crowdfunding! Discover it in 10 incredible Facts

Centre Social Autogestionat "Lo Maset"

Somiem en que la gent pugui gestionar el seu propi temps lliure i per això volem crear un espai obert a tot el món, on es puguin desenvolupar les inquietuts artístiques de cadascú i participar activament.

Category

Created in

0
seconds
83
Pledges
1.768€
From 1.200€
Contribute to the project

Choose your reward

El nostre projecte aspira a crear un Centre social i Cultural Autogestionat en la nostra localitat, Deltebre (Tarragona), ja que la manca de recursos i d'oferta cultural a la zona ens motiva a desenvolupar natros mateixos una alternativa d'oci diferent al que estem sotmesos. Somiem en que la gent pugue gestionar lo seu propi temps lliure i per això volem crear un espai obert a tot el món, on es puguen desenvolupar les inquietuts artístiques i/o participar. Donant resposta a estes necessitats que ens han imposat ( oci consumista i de cert nivell econòmic) volem oferir alternatives a la nostra vida quotidiana, oferint tallers, activitats, integració, concerts, productivitat del entorn, així com un nou àmbit obert a la participació ciutadana i la vida social del territori.

Nuestro proyecto aspira a crear un centro social y cultural autogestionado en nuestra localidad, Deltebre (Tarragona), ya que la falta de recursos y de oferta cultural en la zona nos motiva a desarrollar nosotros mismos una alternativa de ocio diferente al que estamos sometidos. Soñamos con que la gente pueda gestionar su propio tiempo libre y para ello queremos crear un espacio abierto a todo el mundo, donde se puedan desarrollar las inquietudes artísticas y/o participar. Dando respuesta a estas necesidades que nos han impuesto (ocio consumista y de cierto nivel económico) queremos ofrecer alternativas a nuestra vida quotidiana, ofreciendo talleres, actividades, integración, conciertos, productividad del entorno, así como un nuevo ambito abierto a la participación ciudadana y la vida social del territorio.

EL SOMNI/ EL SUEÑO

La nostra intenció és que tota la gent de les nostres terres puguen tindre una altra perspectiva de les possibilitats que hi ha al nostre abast, implicant-se, participant i decidint quines són les principals necessitas i quina és la millor forma de gestionar el temps. Desitjem trobar un lloc estable para poder treballar, amb una visió de cara al futur. Teniem moltes idees para realitzar i una d'elles era poder trobar un espai adequat para donar-l'hi forma al projecte. Un dia ens vam fixar en l'antiga discoteca del poble, que fea més de nou anys que es trobava inactiva i abandonada. La seua ubicació ens pareixia fantàstica i l'espai era bastant gran per a realitzarlos projectes que teniem en ment. Vam contactar en la propietària para vore si arribavem a un acord i podriem fer un contracte de masoveria, lo qual implica no pagar lloguer a canvi de rehabilitar l'espai i pagar l'impost municipal i els subministraments.

Nuestra intención es que toda la gente de nuestras tierras puedan tener otra perspectiva de las posibilidades que hay a nuestro alcanze, implicándose, participando y decidiendo cuales son las principales necesidades y cual es la mejor forma de gestionar su tiempo. Deseábamos encontrar un sitio fijo para poder trabajar, con una vision de cara al futuro. Teníamos muchas ideas para realizar y una de ellas era poder encontrar un espacio adecuado para darle forma al proyecto. Un día nos fijamos con la antigua discoteca del pueblo, que hacia más de nueve años que estaba inactiva y abandonada. Su ubicación nos parecia fantástica y el espacio era bastante grande para realizar los proyectos que teníamos en mente. Contactamos con la propietária para ver si llegábamos a un acuerdo y podíamos hacer un contrato de masoveria, el cual implica no pagar alquiler a cambio de rehabilitar el espacio y pagar el impuesto municipal y los subministros.

L'ESPAI FÍSIC : PRIMER SOMNI CONSEGUIT / EL ESPACIO FISICO: PRIMER SUEÑO CONSEGUIDO

Al setembre vam entrar al local, és immens i està en unes condicions precàries i innutilitzable, s'havia convertit en un abocador, ple de basura i saquejat durant anys, ja que es trobava obert. Hi havia i hi ha molta faena para fer, però no ens va assustar i vam començar a llimpiar amb moltes ganes i motivació. Hasta ara hem treballat molt dur, veen lo canvi que s'ha generat a l'espai, però encara queda molt per fer i som conscients dels pocs recursos que tenim, sobretot econòmics.

En septiembre entramos en el local, es immeso y esta en unas condiciones precárias e inutilizable, se habia convertido en un vertedero, lleno de basura y saqueado durante años, ya que se encontraba abierto. Habia y hay mucho trabajo por hacer, pero no nos asustó y empezamos a limpiar con muchas ganas y motivación. Hasta ahora hemos trabajado muy duro, vemos el cambio que se ha generado en el espacio, pero aún queda mucho por hacer y somos conscientes de los pocos recursos que tenemos, sobretodo económicos.

L'ASSEMBLEA "LO MASET" / LA ASSAMBLEA "LO MASET"

Com lo nostre nom indica som una assemblea, on tots contem per igual, deforma que el nostre funcionament és horitzontal, prenent les decisions per conscens. Per això vam decidir no constituir cap associació , ja que no volem entrar en estes regles de joc i preferim buscar-mos les nostres pròpies vies de gestió. Per una part tenim tota llibertat d'actuació, però per l'altra sufrim les limitacions de no estar dins del "sistema" no obtant a les seues ajudes.

Debido a que como nuestro nombre indica somos una Assamblea, donde todos contamos por igual, de manera que nuestro funcionamiento es horizontal, tomando las decisiones por conscenso. Por eso decidimos no constituir ninguna asociación, ya que no queremos entrar en esas reglas de juego y preferimos buscarnos nuestras propias vias de gestión. Por una parte tenemos toda libertad de actuación, peró por otra sufrimos las limitaciones de no estar dentro del “sistema” no obtando a sus ayudas.

L'AUTOGESTIÓ / LA AUTOGESTIÓN

Hasta ara tots els recursos econòmics los amb obtingut mitjançant activitats i accions realitzades a preus simbólics i populars, lligades a tradicions populars i del territori. Lo nostre model de funcionament ens satisfar plenament i amb ell podem dur a terme la nostra obra, però arribats a este punt necessitem un impuls econòmic més elevat para poder acabar la rehabilitació del local i el seu entorn.

Hasta ahora todos los recursos económicos han sido obtenidos mediante actividades y acciones realizadas a precios simbólicos y populares, ligadas a tradiciones Populares y de nuestro territorio. Nuestro modelo de funcionamiento nos satisface plenamente y con él podemos llevar a acabo nuestra labor, peró llegados a este punto necesitamos un impulso económico mayor para poder terminar la rehabilitación del local y su entorno.

A ON ANIRÀ LOS DINERS RECAUDATS / DONDE IRÀ EL DINERO RECAUDADO

Ja que ara tenim que fer front als gastos més grans: instal.lació bàsica de llum (contador i alta) que serien 500€, 2 portes (450€), pintura exterior i interior (250€) sumant tot això 1200€. Lo projecte actualment ja l'estem realitzant i en quan tinguessem los mitjans acabarem la reforma para què a l'estiu pugue estar en funcionament. Volem fer la difusió del projecte realitzant un video a on ensenyem el local i explicant la trajectòria de l'assemblea, així com les diferents accions i activitats, oferint als mecenes unes recompenses originals i úniques a on puguen participar i tindre l'opció de viure des de dins lo projecte.

Ya que ahora tenemos que hacer frente a los gastos mayores: Instalación básica de luz (contador y alta) que serian 500€, 2 puertas (450€), pintura exterior y interior (250€), sumando todo ello 1200 €. El proyecto actualmente ya lo estamos realizando y en cuando tengamos los medios acabaremos la reforma para que en verano pueda estar funcionando. Queremos difundir el proyecto realizando un vídeo mostrando el local y explicando la trayectoria de la asamblea, asi como las diferentes acciones y actividades, ofreciendo a los mecenas unas recompensas originales y únicas donde puedan participar y tener la opción de vivir desde dentro el proyecto.

( Text escrit en castellà i amb el nostre dialècte)

FAQ

There are none published yet.

Do you have any other queries or questions?

1 comment

If you are already a sponsor, please Log in to comment.

  • Antu

    Antu

    about 8 years

    Hola soc Antu (Tecnic de só)Dissabte tinc que anar.hi a montar un sistema de veus per a un duet musical a Lo maset i trobo a faltar una direcció i com arribar, evidentment no soc de Deltebre, podrieu enviar.me una direcció?....grassies,

#03 / Seguim amb el projecte!!!

Molt bones gent!!

Des de l'Assemblea popular "Lo Maset" agraïm a tothom el seu suport i interès envers el projecte. Gràcies a tots/es!!

Encara ens queden 27 dies per poderincrementar la xifra demanada degut al funcionament de Verkami, per aquest motiu seguim endavant!!

Els diners que aconseguim de més, seràn destinats a millorar l'instal.lació de llum, la qualitat dels materials, a més de poder començar amb la realització de l'instal.lació de l'aigua i l'acondicionament de la terrassa exterior.

Per aquest motiu ús demanem quecontinueu amb la difusió, i si ús agrada el projecte podeu seguir fent les aportacions que desitjeu!!

Moltes gràcies!!

We use our own cookies to provide website functionality and third party cookies to analyze traffic and serve targeted advertisements based on your surfing habits. You can accept all cookies by clicking “Accept” or obtain more information and set your preferences here.