EIXOS.cat - utilitzant dades oberte

El nostre projecte tracta de la creació de serveis web i mòbil per al ciutadà a partir de combinar la nostra plataforma (http://www.eixos.cat) amb les dades ob
21
Pledges
17.555€
contributed