Studium Aureum. Una manera d'entend

Juntament amb La Perifèrica Produccions volem realitzar un document viu que representi a tots i que recrei la realitat que es la nostra Fundació i la seva repe
91
Pledges
4.860€
contributed