El 26 de junio... ¡ Estrenamos nueva web !
×

L'índex del llibre

1. Introducció
    1.1. Les motivacions
    1.2. L’estructura del llibre
    1.3. La percepció dels boscos i dels arbres

2. La biogeografia dels arbres mediterranis
    2.1. Introducció
    2.2. La dispersió dels arbres per la conca mediterrània
    2.3. L’evolució del mantell vegetal a Catalunya
        2.3.1. La prehistòria
        2.3.2. La romanització
        2.3.3. L’època medieval
        2.3.4. L’època moderna
        2.3.5. L’època contemporània

3. La simbologia dels arbres a l’antiguitat
    3.1. Egipte
        3.1.1.               Introducció
        3.1.2.               Els temples i jardins
        3.1.3. Els arbres d’Egipte
        3.1.4. El paper dels arbres a la mitologia egípcia
    3.2. Grècia i Roma
        3.2.1. Els arbres en els llibres naturalístics i la literatura clàssica
        3.2.2. Els arbres en els jardins clàssics
        3.2.3. El arbres en la mitologia greco-romana

4. La simbologia dels arbres en el cristianisme i l’islamisme

    4.1. El cristianisme
        4.1.1. Els arbres en els textos bíblics
        4.1.2. La simbologia cristiana dels principals arbres mediterranis
        4.1.3. Sant Francesc d’Assís i els arbres
        4.1.4. Els grans arbres simbòlics del cristianisme
        4.1.5. La percepció de la natura pel clergat
    4.2. L’ islamisme

5. El paper dels arbres mediterranis en el folklore

6. Els valors socials i simbòlics dels arbres mediterranis

7. La literatura i els arbres

8. Bibliografia i webs consultades

Índex d’arbres


0 comentarios en esta entrada
  • No hay comentarios
Añade un comentario