AMY (& the orphans). Un projecte in

AMY (&theorphans), una obra de teatre que trenca amb tots els prejudicis. Un projecte inclusiu, amb una actriu que té síndrome de down.
3
Pledges
370€
contributed