Roigé 2020 - Nou disc

Suport a la publicació i presentació (6 de març del 2020) del nou LP. Aquest 2020 vull fer-ho amb tu!
125
Pledges
4.150€
contributed