AGROPERIFÈRICS

AGROPERIFÈRICS, d'Ignasi López; un nou llibre de Bside Books. "Agroperifèrics" serà un llibre fotogràfic articulat a partir de l'arxiu d'un treball de camp r
108
Mecenas
4.624€
aportado