Encontres amb l'Alquimista. Josep P

Llibre que recull un projecte en homenatge a Palau i Fabre en motiu del Centenari. Pintura, gravat, poemes, música, dansa i performancà
56
Pledges
2.510€
contributed