35 converses castelleres amb un Xic

En el marc de celebració del 35 aniversari dels Xicots de Vilafranca, s'està editant el llibre "35 converses castelleres amb un Xicot de Vilafranca". El llibre
53
Pledges
1.589€
contributed