Aurea Social: espai autogestionat p

L'espai autogestionat AureaSocial, esdevindrà un espai obert i durader per a poder-hi encabir, especialment, dues grans àrees: La Salut i l’Educació com a drets
75
Patron
4.900€
contributed